Konsultacja społeczne zmiany Procedur wyboru i oceny operacji

29 lis Konsultacja społeczne zmiany Procedur wyboru i oceny operacji

W związku z koniecznością wdrożenia przez LGD Wytycznych nr 6/4/2017 z dnia 2 października 2017 r. w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 
Zarząd LGD „PB” przedstawia do konsultacji projekt Procedury wyboru i oceny operacji pozagrantowych w ramach LSR. Uwagi można zgłaszać do dnia 6.12.2017 na załączonym formularzu.