KONSULTACJE LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

29 maj KONSULTACJE LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

W związku z koniecznością dostosowania Lokalnych kryteriów wyboru operacji do aktualizowanej LSR uwzględniającej do realizacji nowe typy projektów (podstawa prawna – uchwała nr 1/05/2019 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” na lata 2014-2020), Zarząd LGD ”PB” przedstawia stosowną propozycję zmian w Lokalnych kryteriach wyboru operacji LGD ”PB”

 

Proponowane zmiany w Lokalnych Kryteriach Wyboru:

1) dodanie kryteriów dla typu projektu nr 11. Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym),

2) dodanie kryteriów dla typu projektu 12 Inwestycje w drogi lokalne (gminne i powiatowe)

 

Zgodnie z § 4 ust. 1 „Kryteriów wyboru operacji  wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów” wnosimy o wydanie opinii o zasadności w/w działań.

 

Uwagi do proponowanych zmian lub nowe propozycje zmian należy zgłaszać na podanym niżej formularzu do dnia 14 czerwca 2019r. do godz. 15.00 pocztą elektroniczną na adres: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl; lub osobiście w biurze LGD „Puszcza Białowieska” ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka w godzinach pracy biura.

 

W dniu 12.06.2019 roku o godz. 9.00 w Biurze LGD Puszcza Białowieska (ul. Parkowa 3 w Hajnówce) odbędą się konsultacje bezpośrednie w/w dokumentu, do których będzie można wnosić uwagi osobiście.

 

Załączniki:

Lokalne Kryteria Wyboru operacji

Formularz uwag