KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

06 lut KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” na lata 2014-2020 (LSR) Zarząd Stowarzyszenia LGD „Puszcza Białowieska” zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do proponowanych zmian.

LSR wraz z proponowanymi zmianami dostępny jest poniżej – proponowane zmiany w tekście zaznaczono kolorem czerwonym, a tekst proponowany do usunięcia przekreślono.

Uwagi do proponowanych zmian lub nowe propozycje zmian należy zgłaszać na podanym niżej formularzu do dnia 23 marca 2020r. do godz. 15.00 pocztą elektroniczną na adres: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl lub osobiście w biurze LGD „Puszcza Białowieska” ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka w godzinach pracy biura.

 

Załączniki:

 

Lokalna Strategia Rozwoju

Formularz uwag