Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju

06 lis Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzoną ewaluacją Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupy Działania „Puszcza Białowieska” ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020.

Proponowane zmiany zaznaczone są kolorem czerwonym w LSR, a proponowane elementy do usunięcia zostały przekreślone.

Uzasadnienie dokonanych zmian umieszczone jest w komentarzach w dokumencie LSR z uzasadnieniem dokonanych zmian.

Uwagi do propozycji zmian zapisów dokumentów LGD prosimy przesyłać na „formularzu uwag” drogą pocztową, osobiście lub na adres: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl do dnia 21.11.2018 r. do godziny 16.00.

 

Plik do pobrania:

Projekt zmian LSR

LSR z uzasadnieniem dokonanych zmian

Formularz uwag

 

 

SPOTKANIE KONSULTACYJNE

W związku z prowadzoną ewaluacją Lokalnej Strategii Rozwoju  zapraszamy na spotkania konsultacyjne, które zostaną przeprowadzone odrębnie  z każdym z trzech sektorów partnerstwa.

Spotkania odbędą się w biurze LGD (ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka) w następujących terminach:

20 listopada 2018r. godz. 9.00 – spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami sektora publicznego

20 listopada 2018r. godz. 10.00 – spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami sektora gospodarczego

20 listopada 2018r. godz. 11.00 – spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami sektora społecznego oraz mieszkańców.

 

Na spotkaniu poruszone zostaną następujące elementy:

– skuteczność działań komunikacyjnych (planu komunikacji) oraz ich wpływu na wdrażanie LSR

– skuteczność działań promocyjnych i aktywizujących lokalną społeczność

– rozpoznawalność LGD wśród mieszkańców

– powszechność dokumentu Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze LGD

– stopień realizacji poszczególnych celów

– stopień wykorzystania budżetu

– opinia społeczności lokalnej na temat wdrażania LSR i realizowanych operacji

– ocena kapitału społecznego mieszkańców (oszacowanie wskaźników zmian społecznych w zakresie realizowanych celów, np. zaufanie, więzi społeczne, aktywności i integracja)

– ocena mieszkańców nt. długotrwałych efektów, skuteczności i efektywności wdrażania LSR.