NABÓR 14/2018/EFS – PROGRAMY AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

30 sty NABÓR 14/2018/EFS – PROGRAMY AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Informujemy, iż w dniu 30.01.2018 r. Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”ogłosiła nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR na operacje z zakresu:

  • typ projektu nr 6: Programy aktywności lokalnej w ramach Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – nabór nr 14/2018/EFS.

 

Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się w zakładce EFS/Konkursy.

Podmioty zainteresowane serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.