Pilne-prosimy potencjalnych beneficjentów EFRR o zapoznanie się z nowymi dokumentami udostępnionymi przez RPOWP