spotkania konsultacyjne na obszarze LGD Puszcza Białowieska

26 wrz spotkania konsultacyjne na obszarze LGD Puszcza Białowieska

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” zaprasza na konsultacje społeczne w celu przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
Pragniemy poznać Państwa opinię na temat obszaru i kierunków jego rozwoju, aby projektowane działania odpowiadały na lokalne problemy i potrzeby.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy mieszkańców obszaru działania LGD, w tym samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, KGW, przedsiębiorców, rolników, lokalnych liderów.

Spotkania odbędą się wg poniższego harmonogramu:

 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1. Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.