Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach EFRR

09 mar Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach EFRR

W dniu 8 marca 2018 r. w sali nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” zorganizowało spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania środków unijnych w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (Typ projektu 9 Rewitalizacja małej skali, Typ projektu 7 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego oraz Typ projektu 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Spotkanie poprowadziła Pani Beata Wiśniewska – Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Referat Wdrażania RLKS wraz z pracownicami. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego gmin członkowskich objętych Lokalną Strategią Rozwoju oraz pracownicy biura LGD „PB”.
Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie.