!UWAGA! – WYDŁUŻENIE TERMINU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

18 mar !UWAGA! – WYDŁUŻENIE TERMINU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Zmianie uległ termin przyjmowania wniosków w ramach naborów:

3/2020/EFRR – typ projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej (Numer naboru RPPD.08.06.00-IZ.00-20-017/20)

 

Nabory wniosków o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFRR), będzie prowadzony do dnia 31.03.2020 r.  do godziny 15:00.

Wnioski o udzielenie wsparcia w wersji papierowej (wraz z wersją elektroniczną, potwierdzeniem wydrukowania i oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych)  przyjmowane będą w siedzibie LGD do dnia 31.03.2020 r.  do godziny 15:00.

szczegółowe informacje w zakładce EFRR – konkursy