!UWAGA! – WYDŁUŻENIE TERMINU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

16 mar !UWAGA! – WYDŁUŻENIE TERMINU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Zmianie uległ termin przyjmowania wniosków w ramach naborów:

1/2020/EFRR – typ projektu nr 5 Ochrona bioróżnorodności i klimatu (Numer naboru RPPD.08.06.00-IZ.00-20-019/20

2/2020/EFRR – typ projektu nr 7  Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego (Numer naboru RPPD.08.06.00-IZ.00-20-020/20 

4/2020/EFRR – typ projektu nr 11 Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym)  (Numer naboru RPPD.08.06.00-IZ.00-20-018/20

 

Nabory wniosków o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFRR), będzie prowadzony do dnia 31.03.2020 r.  do godziny 15:00.

Wnioski o udzielenie wsparcia w wersji papierowej (wraz z wersją elektroniczną, potwierdzeniem wydrukowania i oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych)  przyjmowane będą w siedzibie LGD do dnia 31.03.2020 r.  do godziny 15:00.

szczegółowe informacje w zakładce EFRR – konkursy