Warsztat ewaluacyjny

01 paź Warsztat ewaluacyjny

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” jest w trakcie przeprowadzania ewaluacji on- going  Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”. Końcowym elementem badania jest warsztat ewaluacyjny, który ma na celu przedyskutowanie wniosków z badania. W związku z tym informujemy, iż Warsztat ewaluacyjny odbędzie się w dniu 06 października 2021 r. o godzinie 10:00 w Restauracji Leśny Dworek w Hajnówce, ul. 3 Maja 42.