Wizyta studyjna do Francji pn.: „Dobre przykłady w zakresie rozwoju turystyki opartej na walorach przyrody oraz dziedzictwie kulturowym”

22 lip Wizyta studyjna do Francji pn.: „Dobre przykłady w zakresie rozwoju turystyki opartej na walorach przyrody oraz dziedzictwie kulturowym”

informacja jpg

 

Sekretariat Regionalny KSOW oraz SLGD „Tygiel Doliny Bugu” zapraszają serdecznie na Wizytę studyjną do Francji w dniach 18 -22 września 2019 r. pn.  „Dobre przykłady w zakresie rozwoju turystyki opartej na walorach przyrody oraz  dziedzictwie kulturowym”.

 

Niniejszy projekt jest realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – PROW 2014-2020. Projekt ma na celu  organizację wizyty studyjnej do Francji i przybliżenie jej uczestnikom bogatych doświadczeń lokalnych grup działania z zakresu rozwoju obszarów wiejskich. Nawiązanie współpracy podlaskich LGD z francuskimi oraz planowanie rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego poprzez  zapoznanie z projektami dotyczącymi rozwoju turystyki opartej na walorach przyrody,  dziedzictwie kulturowym, produkcie lokalnym.

Udział w wizycie jest bezpłatny.

Zakwalifikuje się łącznie 12 osób (4 osoby SLGD „Tygiel Doliny Bugu”; 4 osoby Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska, 4 osoby Lokalna Grupa Działania  „Puszcza Białowieska”).

Formularz zgłoszeniowy w załączeniu (program zostanie podany w sierpniu 2019 r.)

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z podmiotem odpowiedzialnym za organizację: SLGD „Tygiel Doliny Bugu” tel. 517396270; mail prezes@tygieldolinybugu.pl

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II  Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej
na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzania strony internetowej
ksow.pl.

Formularz zgłoszeniowy (plik do pobrania)

O zakwalifikowaniu się na wyjazd studyjny decyduje data wpływu formularza zgłoszeniowego.