ZAKOŃCZENIE NABORU NR 17/2018/EFRR

06 cze ZAKOŃCZENIE NABORU NR 17/2018/EFRR

Uprzejmie informujemy, że w dniu 04 czerwca 2018r. zakończyła się procedura naboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 17/2018/EFRR z zakresu: typ projektu nr 7:  Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

W przedmiotowym naborze do biura LGD „PB” wpłynęło 7 wniosków.