!!! ZAPRASZAMY NA DORADZTWO !!!

16 lip !!! ZAPRASZAMY NA DORADZTWO !!!

!!! ZAPRASZAMY NA DORADZTWO !!!

W związku z trwającym naborem wniosków nr 20/2018/EFS w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” 2014-2020 z zakresu typu projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji, wszystkich zainteresowanych ZAPRASZAMY NA INDYWIDUALNE DORADZTWO W BIURZE LGD przy ul. Parkowej 3 w Hajnówce.

Godziny pracy biura:
Poniedziałek – 8.00-16.00
Wtorek – 8.00-16.00
Środa – 8.00-16.00
Czwartek – 8.00-16.00
Piątek – 8.00-16.00

 

Na doradztwo prosimy umawiać się telefonicznie.

Z-ca Dyrektora Biura/Koordynator EFS

Paulina Monach

tel./faks: (85) 682 50 26
tel. 667 030 511

 

Wszelkie pytania związane z trwającym naborem można kierować również na pocztę elektroniczną: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze).

 

Ogłoszenie dostępne pod linkiem:

NABÓR nr 20/2018/EFS