Zaproszenie do udziału w projekcie „Droga do pracy mieszkańców LGD Puszcza Białowieska”

16 sty Zaproszenie do udziału w projekcie „Droga do pracy mieszkańców LGD Puszcza Białowieska”

plakat

BEZPŁATNE SZKOLENIA i STAŻE ZAWODOWE DLA MIESZKAŃCÓW gmin wiejskich: Hajnówka, Białowieża, Narew, Narewka, Czyże, Czeremcha, Dubicze Cerkiewne, Bielsk Podlaski, Boćki, gmina Orla, gmina miejsko-wiejska Kleszczele oraz gmina miejska Hajnówka.

Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota Biznesu” realizuje projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Droga do pracy mieszkańców LGD Puszcza Białowieska”

Do projektu zapraszamy osoby: 
-zamieszkałe na terenie LGD Puszcza Białowieska:
-po 30 roku życia
-bierne zawodowo
A szczególnie:
-o niskich kwalifikacjach ,
-osoby niepełnosprawne,
-osoby będące na urlopie wychowawczym.

W ramach projektu oferujemy BEZPŁATNE SZKOLENIA ORAZ STAŻ na stanowiska:
– spawacz w metodzie MAG/MIG;
– pomoc kuchenna z elementami carvingu i przygotowywaniem przyjęć;
– kasjer-sprzedawca z obsługą programów magazynowych i urządzeń transportu stosowanych w handlu.

– STYPENDIA SZKOLENIOWE
– PŁATNE STAŻE
– DOPŁATY DO DOJAZDU

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

Tel.: 882 467 136
e- mail: biuro@wrotabiznesu.com