ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

22 mar ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w sali nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce, przy ul. A. Zina 1, w dniu 28 marca 2022r. o godzinie 10:00 (w przypadku braku quorum drugi termin 10:30).

Porządek Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.
  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
  4. Sprawozdanie Zarządu z działalności LGD „PB” w roku 2021(merytoryczne i finansowe).
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
  6. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności LGD w okresie trwania kadencji ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  7. Wybór Zarządu LGD i Komisji Rewizyjnej na następną kadencję.
  8. Ustalenie wysokości składek członkowskich na 2022r.
  9. Sprawy różne, wolne wnioski.
  10. Zakończenie zebrania.

 

Z poważaniem

Eugeniusz Kowalski

Prezes Zarządu