ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

16 lis ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w sali nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce, przy ul. A. Zina 1, w dniu 23 listopada 2022 r. o godzinie 10:00 (w przypadku braku quorum drugi termin 10:30).

Porządek Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”:

 

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego zebrania i Sekretarza.
  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
  4. Wprowadzenie i zatwierdzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
  5. Powołanie zespołu roboczego do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie zebrania.

 

Z poważaniem

Eugeniusz Kowalski

Prezes LGD PB

Wzór pełnomocnictwa