ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

20 lip ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w sali nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce, przy ul. A. Zina 1, w dniu 26 lipca 2023 r. o godzinie 9:00 (w przypadku braku quorum drugi termin 9:30).

Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”:

 

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego zebrania i Sekretarza.
  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
  4. Wprowadzenie i zatwierdzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027.
  5. Zakończenie zebrania.

 

Z poważaniem

Eugeniusz Kowalski

Prezes LGD PB

 

Wzór pełnomocnictwa