ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

15 lut ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

Szanowni Państwo,

            Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w sali nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce, przy ul. A. Zina 1, w dniu 22 lutego 2024 r. o godzinie 9:00 (w przypadku braku quorum drugi termin 9:30).

Porządek Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”:

 

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego zebrania i Sekretarza.
  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
  4. Przedstawienie informacji o stanie wdrażania LSR w okresie programowania 2016-2024.
  5. Wprowadzenie i zatwierdzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020.
  6. Prezentacja działań w nowym okresie programowania wynikających z LSR LGD PB na lata 2023 – 2027.
  7. Ustalenie wysokości składek członkowskich na 2024r.
  8. Zakończenie zebrania.

 

Z poważaniem

Eugeniusz Kowalski

Prezes LGD PB

 

Wzór pełnomocnictwa