ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

25 cze ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

Szanowni Państwo,

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w sali nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce, przy ul. A. Zina 1, w dniu 09 lipca 2018r. o godzinie 10:00 (w przypadku braku quorum drugi termin 10:30).

Porządek Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”:

 

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.
  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
  4. Przedstawienie i przyjęcie zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji.
  5. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie zebrania.

Z poważaniem

w imieniu Zarządu

Eugeniusz Kowalski

Prezes LGD