ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

17 sty ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

 

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w sali nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce, przy ul. A. Zina 1, w dniu 1 lutego 2019r. o godzinie 9:00 (w przypadku braku quorum drugi termin 9:30).

 

Porządek Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego zebrania i Sekretarza.
  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
  4. Sprawozdanie Zarządu z działalności LGD „PB” w roku 2018 (merytoryczne i finansowe).
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
  6. Ustalenie wysokości składek członkowskich na 2019r.
  7. Przedstawienie i zatwierdzenie zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji
  8. Sprawy różne, wolne wnioski.
  9. Zakończenie zebrania.

 

 

Z poważaniem

Eugeniusz Kowalski

Prezes Zarządu