Zaproszenie na Walne

08 sie Zaproszenie na Walne

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w sali nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce, przy ul. A. Zina 1, w dniu 28 lipca 2017 r. o godzinie 9:00 (w przypadku braku quorum drugi termin 9:30).

Porządek Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.
  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
  4. Wprowadzenie zmian w Regulaminie Rady LGD „PB” wprowadzonych po zaleceniach pokontrolnych Urzędu Marszałkowskiego.
  5. Wprowadzenie zmian w Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „PB” oraz Procedurze ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji.
  6. Wprowadzenie zmian w LSR LGD „PB”.
  7. Sprawy różne, wolne wnioski.
  8. Zakończenie zebrania.

Z poważaniem