Zaproszenie na warsztat refleksyjny

25 sty Zaproszenie na warsztat refleksyjny

zaproszenie

 

Serdecznie zapraszamy Członków Stowarzyszenia, Członków Rady, Beneficjentów oraz Mieszkańców obszaru LGD PB na WARSZTAT REFLEKSYJNY będący elementem ewaluacji wewnętrznej

Lokalnej Strategii Rozwoju, którego celem będzie analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

 

Termin : 5 lutego 2021

Godzina: 9.00

Miejsce: sala nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce*

* w przypadku małej liczby zgłoszeń warsztat odbędzie się w biurze LGD, o czym zakwalifikowane osoby zostaną wcześniej poinformowane

 

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 03.02.2021 telefonicznie  (85 682 50 26) lub mailowo biuro@lgd-puszcza-bialowieska