Informacja o projekcie

foto do projektów partnerskich

 

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” w dniu 24 maja 2019 roku podpisała umowę na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019. W imieniu Województwa Podlaskiego umowę podpisali Wicemarszałek Stanisław Derehajło oraz Członek Zarządu Wiesława Burnos, natomiast w imieniu LGD – Prezes Eugeniusz Kowalski oraz Skarbnik Paulina Monach.

 

Realizacja projektu pt. „Forum Podlaskich Lokalnych Grup Działania – wymiana wiedzy i doświadczeń” rozpoczęła się z dniem 01.07.2019 r. i potrwa do 30.09.2019 r.

 

Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie wiedzy i kompetencji przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z województwa podlaskiego w zakresie realizacji zadań związanych z wdrażaniem RLKS jak też z zakresu rozwoju obszarów wiejskich poprzez angażowanie w ten proces lokalnej społeczności oraz promowanie tworzenia sieci współpracy partnerskiej

 

Projekt skierowany jest do pracowników biur oraz członków Lokalnych Grup Działania z województwa podlaskiego, jak też przedstawicieli Instytucji Zarządzającej i Wdrażającej RLKS.

Efektem projektu będzie wzrost wiedzy i kompetencji uczestników forum w zakresie wdrażania RLKS oraz budowania kapitału społecznego oraz aktywizacji społeczności lokalnej.

Odpowiednie dokształcenie pracowników LGD przyczyni się do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, który nie jest możliwy bez bezpośredniego i szerokiego udziału mieszkańców wsi. Lokalne Grupy Działania przez aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich przyczyniają się do kreowania rozwoju regionu zmierzającego do poprawy jakości życia tworzenia i promowania współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich, upowszechniania wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego jak też promocji jakości życia na wsi lub promocji wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.

 

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji

w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl

oraz do odwiedzenia strony internetowej www.ksow.pl