KSOW

logo ksowu

 

 

Wyjazd studyjno – szkoleniowy do Portugalii

Informacja o projekcie

(Opublikowano dn. 27.07.2020 r)

 

Rekrutacja do projektu

(Opublikowano dn. 27.07.2020 r)

 

Sprawozdanie z wyjazdu

(Opublikowano dn. 03.09.2020 r)

 

Spotkanie podsumowujące projekt

(Opublikowano dn. 16.09.2020 r)

 

„Forum Podlaskich Lokalnych Grup Działania – wymiana wiedzy i doświadczeń”

 

Informacja o projekcie

(Opublikowano dn. 27.05.2019 r)

 

Rekrutacja do projektu

(Opublikowano dn. 09.08.2019 r)

 

Sprawozdanie z forum

(Opublikowano dn. 13.09.2019 r)

 

Obszary wiejskie szansą na lepsze „jutro” – wyjazd studyjny

 

Informacja o projekcie

(Opublikowano dn. 27.05.2019 r)

 

Rekrutacja do projektu

(Opublikowano dn. 04.06.2019 r)

 

Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego

(Opublikowano dn. 15.07.2019 r)

 

 

Wizyta studyjna do Francji pn.: „Dobre przykłady w zakresie rozwoju turystyki opartej na walorach przyrody oraz dziedzictwie kulturowym”

Rekrutacja do projektu

(Opublikowano dn. 22.07.2019 r)

 

Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego

(Opublikowano dn. 09.10.2019 r)