Doradztwo

Warunki doradztwa określone są w „Regulaminie usług doradczych świadczonych przez LGD „Puszcza Białowieska”.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin usług doradczych świadczonych przez LGD „Puszcza Białowieska”

Załącznik nr 1 – Ewidencja udzielonego doradztwa

Załącznik nr 2 – Karta doradztwa

Załącznik nr 3 – Ankieta badająca jakość udzielonego doradztwa

 

Jednocześnie informujemy, iż w sytuacji korzystania z doradztwa przez osobę/podmiot w imieniu potencjalnego wnioskodawcy prosimy, aby taka osoba/podmiot korzystający z doradztwa przedłożył Lokalnej Grupie Działania „Puszcza Białowieska” upoważnienie do korzystania z doradztwa na rzecz danego Wnioskodawcy.

Powyższy wymóg wynika z realizacji zaleceń wystosowanych przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego (zgodnie z pismem z dnia 24.10.2016r. skierowanym do Lokalnych Grup Działania).

 

W załączeniu przykładowe upoważnienia:

Upoważnienie – inna osoba prawna

Upoważnienie – JST

Upoważnienie – osoba fizyczna – przedsiębiorca

Upoważnienie – osoba fizyczna