Publikacje

Biuletyn

 

W ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” wydawany jest Biuletyn informacyjny nt. działalności LGD PB.

Biuletyn w formie papierowej jest dostępny w biurze Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” przy ulicy Parkowej 3 w Hajnówce.

 

Do pobrania:

 

Biuletyn nr 1/2016

 

Biuletyn nr 1/2017

 

Biuletyn nr 2/2017

 

Biuletyn nr 1/2018

 

Biuletyn nr 2/2018

 

Biuletyn nr 1/2019

 

Biuletyn nr 1/2020

 

Biuletyn nr 1/2021

 

Biuletyn nr 1/2022

 

Ulotka – typy projektów w ramach EFS

 

W ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” wydane zostały ulotki  informacyjne nt. wsparcia skierowanego do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Materiały te zawierają krótką charakterystykę typów projektów dostępnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ulotki w formie papierowej są dostępne w biurze Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” przy ulicy Parkowej 3 w Hajnówce.

Do pobrania:

 

Ulotka