Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji LGD „Puszcza Białowieska”

W dniu 17 października 2016 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt.: „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Realizacja projektu obejmuje:

– realizację Lokalnej Strategii Rozwoju

– bieżące funkcjonowanie LGD, zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD, w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR

– aktywizację związaną z realizacją LSR

– zapewnienie wsparcia dla potencjalnych beneficjentów LSR w opracowaniu projektów, przygotowaniu wniosków i realizacji projektów, w szczególności prowadzenie doradztwa na rzecz potencjalnych beneficjentów LSR.

Całkowita wartość projektu wynosi 646 712,08 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 596 380,88 zł, wkład własny Beneficjenta – 50 331,20 zł.

Podpisanie umowy odbyło się w siedzibie Samorządu Województwa Podlaskiego.