piknik z lgd 2023 – fotorelacja

11 czerwca 2023 roku nad zalewem Repczyce (gm. Kleszczele) odbył się „Piknik z LGD” zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania „Puszcza Białowieska przy współpracy z Gminą Kleszczele oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach, realizowany w ramach projektu RPPD.09.01.00-20-0554/20 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”. Piknik był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Piknik oficjalnie otworzyli Prezes LGD – Eugeniusz Kowalski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Kleszczele – Aleksander Sielicki. Następnie na scenie zaprezentowały się zespoły wokalne: zespół KGW z Dobrowody, Cegiełki z Lewkowa Starego, Werwoczki z Orli, Czerwone Szpilki z Michałowa, ServerDance, Dobryje Grajki oraz gwiazda wieczoru zespół Mirage&Yoko. W międzyczasie można było obejrzeć pokaz przygotowany przez Funkcjonariuszy Straży Granicznej. Na koniec odbyła się dyskoteka poprowadzona przez DJ’a.

Występy zespołów przeplatały wiadomości udzielane nt. Lokalnej Grupy Działania, jej specyfiki, zakresu działalność, RLKS oraz funduszu wiodącego. Odbył się też konkurs z wiedzy z zakresu funkcjonowania LGD Puszcza Białowieska.

Ponadto dostępny był szereg atrakcji towarzyszących, tj. stoiska informacyjne Wojsk Obrony Terytorialnej, stragany z łakociami, stoisko gastronomiczne, dmuchańce dla dzieci oraz stoiska Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Kleszczele.

W trakcie warsztatów odbywały się także warsztaty, w których można było wziąć udział. Tematyka warsztatów: tkactwo, toczenie naczynia glinianego na kole garncarskim, tworzenie ceramicznych mini-rzeźb, warsztaty wykorzystujące recykling talerzy.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z imprezy.