Spotkania informacyjno-szkoleniowe przed naborami 2019

W dniu 07.03.2019 r. w sali nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce, przy ul. A. Zina 1 odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące ogłoszonego przez LGD naboru wniosków nr 1/2019/PROW z zakresu podejmowania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Szkolenie rozpoczęło się o godz. 9.00.

Spotkanie poprowadziła Karolina Kraśko – Koordynator PROW.

Na szkoleniu omówiono m.in.:

– zakres wsparcia/ przedmiot konkursu

– warunki udzielenia wsparcia

– zasady wyboru i realizacji projektów

– niezbędne dokumenty aplikacyjne.

W szkoleniu wzięło udział 10 osób. Były to osoby fizyczne zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej z obszaru objętego LSR.

 

 

W dniu 08.03.2019 r. w sali nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce, przy ul. A. Zina 1 odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące ogłoszonego przez LGD naboru wniosków nr 2/2019/PROW z zakresu rozwijania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Szkolenie rozpoczęło się o godz. 9.00.

Spotkanie poprowadziła Karolina Kraśko – Koordynator PROW.

Na szkoleniu omówiono m.in.:

– zakres wsparcia/ przedmiot konkursu

– warunki udzielenia wsparcia

– zasady wyboru i realizacji projektów

– niezbędne dokumenty aplikacyjne.

W szkoleniu wzięło udział 7 osób.

 

 

W dniu 18.04.2019 r. w siedzibie biura LGD PB w Hajnówce (ul. Parkowa 3) odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące ogłoszonych przez LGD naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020:

  • nr 3/2019/EFRR z zakresu typu projektu nr 7: Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego
  • nr 4/2019/EFRR z zakresu typu projektu nr 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej
  • nr 5/2019/EFRR z zakresu typu projektu nr 9: Rewitalizacja małej skali .

Szkolenie rozpoczęło się o godzinie 12.00. Spotkanie poprowadził Eugeniusz Kowalski – Koordynator EFRR.

Na szkoleniu omówiono m.in.:

– zakres wsparcia/ przedmiot konkursów

– warunki udzielenia wsparcia

– zasady wyboru i realizacji projektów

– niezbędne dokumenty aplikacyjne.

W szkoleniu wzięło udział 11 osób. Byli to przedstawiciele samorządów z obszaru działania LGD PB.

 

 

Szkolenia zostały zrealizowane w ramach projektu pt. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.