Spotkanie podsumowujące projekt

logo ksowu

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” wraz ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, Lokalną Organizacją Turystyczną Region Puszczy Białowieskiej oraz Agroturystycznym Stowarzyszeniem Puszcza Białowieska

serdecznie zapraszają

zainteresowane osoby na spotkanie podsumowujące projekt

Aktywizacja przestrzeni turystycznej szansą na inkluzje społeczne i rozwój ekonomiczny obszaru LGD „PB”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2020-2021.

 

TERMIN: 25 września 2020 r. godz. 09:00

MIEJSCE: Stanica kajakowa w Narewce, ul. Hajnowska 33, 17 – 220 Narewka

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

  • Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich,
  • Rozwój gospodarczy obszaru stymulowany ruchem turystycznym,
  • Wykorzystanie turystyki/agroturystyki, produktu lokalnego w rozwoju obszarów wiejskich oraz korzyści płynące z nawiązywania współpracy między podmiotami i działania na rzecz dobra wspólnego na przykładzie Portugalii,
  • Wypracowanie dalszych założeń rozwoju obszaru działania LGD „PB” pod kątem rozwoju turystyki wiejskiej, a przez to zmniejszenia wykluczenia społecznego.

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres: Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”, ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka (wówczas decyduje data wpływu do biura LGD, a nie data nadania) lub na e-mail monach@lgd-puszcza-bialowieska.pl w terminie do 23 września 2020 r.

 

Formularz zgłoszeniowy (do pobrania)