Szkolenia z wykorzystaniem Generatora wniosków aplikacyjnych

W dniach 15-16 luty 2017r. w sali nr 12 UM w Hajnówce odbyło szkolenie z zakresu obsługi generatora wniosków aplikacyjnych.

W szkoleniu wzięło udział 20 przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej, organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządów terytorialnych z obszaru działania LGD „PB”.

Celem szkolenia było:

  • nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie konstruowania projektu,
  • poznanie zasad wypełniania formularza wniosku w aplikacji GWA2014 (EFS) – generatorze wniosków aplikacyjnych RPO WP (EFS),
  • doskonalenie kompetencji w zakresie tworzenia projektu skierowanego do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na przykładzie Programów Aktywności Lokalnej.

DSC_0009