zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia/ Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju

09 gru zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia/ Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w sali nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce, przy ul. A. Zina 1, w dniu 20 grudnia 2021 r. o godzinie 9:30 (w przypadku braku quorum drugi termin 10:00).

Porządek Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego zebrania i Sekretarza.
  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
  4. Wprowadzenie i zatwierdzenie zmian w Statucie LGD
  5. Wprowadzenie i zatwierdzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
  6. Powołania pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”
  7. Sprawy różne, wolne wnioski.
  8. Zakończenie zebrania.

 

Podczas Walnego Zebrania Członków prosimy o zachowanie odpowiednich środków ostrożności takich jak: dezynfekcja rąk, zakrywanie ust i nosa (we własnym zakresie), zachowanie bezpiecznej odległości (2 m) od innych osób.

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków, w formie mailowej (biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl) lub telefonicznej (782 770 711, 667 030 511) do 13 grudnia 2021 r.

 

Z poważaniem

Eugeniusz Kowalski

Prezes LGD PB

 

Dokumenty do pobrania

Statut – propozycja zmian

 

Przypominamy o trwających konsultacjach społecznych Lokalnej Strategii Rozwoju (informacja o konsultacjach umieszczona na stronie www w dniu 08.10.2021, link).

W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia LGD „Puszcza Białowieska” zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do proponowanych zmian.

Dokument wraz z proponowanymi zmianami dostępny jest poniżej – proponowane zmiany w tekście zaznaczono kolorem czerwonym, a tekst proponowany do usunięcia zaznaczono kolorem żółtym/ przekreślono.

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-CoV-2 i koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się tej choroby informujemy, iż konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju odbywać się będą jedynie pisemnie.

Uwagi do proponowanych zmian lub nowe propozycje zmian należy zgłaszać do dnia 20.12.2021r.)  na podanym niżej formularzu  drogą elektroniczną na adres: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl lub pocztą na adres LGD „Puszcza Białowieska” ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka.

 

LSR – propozycja zmian

Formularz uwag