AKTUALIZACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU, lokalnych kryteriów wyboru i regulaminu rady

16 lut AKTUALIZACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU, lokalnych kryteriów wyboru i regulaminu rady

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” na lata 2014-2020 (LSR), Lokalnych Kryteriów Wyboru i Regulaminu Rady, Zarząd Stowarzyszenia LGD "Puszcza Białowieska" zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do proponowanych zmian. Zakres proponowanych zmian oraz aktualna LSR wraz z załącznikami, w tym również lokalne...

Czytaj więcej

07 lut WARSZTAT REFLEKSYJNY 2018

W terminie 2 lutego 2018 roku odbył się warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska" W warsztacie refleksyjnym wzięli udział członkowie rady, zarządu i komisji rewizyjnej oraz pracownicy biura. Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie i aktywny udział.
Czytaj więcej

07 lut SPOTKANIA INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE W RAMACH EFRR

  W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjno szkoleniowe w zakresie możliwości otrzymania wsparcia w ramach projektów realizowanych z EFRR. W celu zapewnienia większej dostępności w uczestnictwie...

Czytaj więcej

31 sty SPOTKANIA INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE W RAMACH EFS

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjno szkoleniowe w zakresie możliwości otrzymania wsparcia w ramach projektów realizowanych z EFS. W celu zapewnienia większej dostępności...

Czytaj więcej

30 sty NABÓR 15/2018/EFS – Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo

Informujemy, iż w dniu 30.01.2018 r. Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”ogłosiła nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR na operacje z zakresu: typ projektu nr 1: Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo w...

Czytaj więcej

30 sty NABÓR 14/2018/EFS – PROGRAMY AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Informujemy, iż w dniu 30.01.2018 r. Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”ogłosiła nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR na operacje z zakresu: typ projektu nr 6: Programy aktywności lokalnej w ramach Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego  Regionalnego Programu...

Czytaj więcej

26 sty Nabór 13/2018/EFRR – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego

Informujemy, iż w dniu 25.01.2018 r. Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska"ogłosiła nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR na operacje z zakresu: typ projektu nr 7:  Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju...

Czytaj więcej

23 sty Informacja o planowanym naborze

Lokalna Grupa Działania zamierza w terminie od 09.02.2018r. do 26.02.2018r. realizować nabór z zakresu OŚ PRIORYTETOWA VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach:   CELU OGÓLNEGO III. Rozwój potencjału LGD Celu szczegółowego III.2. - Zachowanie i promowanie potencjału kulturowo-przyrodniczego LGD...

Czytaj więcej