KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

14 mar KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” na lata 2014-2020 (LSR) Zarząd Stowarzyszenia LGD „Puszcza Białowieska” zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do proponowanych zmian. Dokument wraz z proponowanymi zmianami dostępny jest poniżej – proponowane zmiany w tekście zaznaczono kolorem czerwonym, a tekst proponowany...

Czytaj więcej

21 lut NABÓR NR 2/2023/PROW – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Informujemy, iż w dniu 21.02.2023 r. Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” ogłosiła nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR na operacje z zakresu: Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: podejmowanie...

Czytaj więcej

01 lut INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU NR 1/2023/EFRR ORAZ INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA RADY

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 stycznia 2023 r. zakończyła się procedura naboru wniosków w ramach naboru nr: 1/2023/EFRR z zakresu typu projektu nr 7:  Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W przedmiotowym naborze do biura LGD „PB” wpłynął 1...

Czytaj więcej

29 gru NABÓR NR 1/2023/EFRR NA OPERACJE Z ZAKRESU TYPU PROJEKTU 7: PROJEKTY DOTYCZĄCE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Informujemy, iż w dniu 29.12.2022 r. Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”ogłosiła nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR na operacje z zakresu: typu projektu nr 7: Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na...

Czytaj więcej

21 lis PRZYPOMINAMY!!! 23.11.2022 r. -Walne Zebranie Członków LGD

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupa Działania „Puszcza Białowieska” przypomina iż 23 listopada 2022 r. o godzinie 10:00 (w przypadku braku quorum drugi termin 10:30) w sali nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce, przy ul. A. Zina 1,odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Szczegóły pod linkiem : Walne Zebranie...

Czytaj więcej

16 lis ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w sali nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce, przy ul. A. Zina 1, w dniu 23 listopada 2022 r. o godzinie 10:00 (w przypadku braku quorum drugi termin 10:30). Porządek...

Czytaj więcej

16 lis Ankieta na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” rozpoczęła prace nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027 (LSR), która będzie wyznaczać kierunki wsparcia w nowej perspektywie finansowej. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ANKIETY, która pozwoli na określenie potencjału rozwojowego obszaru...

Czytaj więcej

26 wrz spotkania konsultacyjne na obszarze LGD Puszcza Białowieska

Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska" zaprasza na konsultacje społeczne w celu przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Pragniemy poznać Państwa opinię na temat obszaru i kierunków jego rozwoju, aby projektowane działania odpowiadały na lokalne problemy i potrzeby. Do udziału w konsultacjach zapraszamy mieszkańców obszaru działania...

Czytaj więcej