NABÓR NR 3/2022/PROW – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

16 maj NABÓR NR 3/2022/PROW – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Informujemy, iż w dniu 16.05.2022 r. Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” ogłosiła nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR na operacje z zakresu: Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: podejmowanie...

Czytaj więcej

12 kw. Szkolenie Grantobiorców

W dniu 11.04.2022 r. zorganizowaliśmy szkolenie Grantobiorcom, którzy podpisali umowy w ramach konkursu nr 1/2021/G oraz 2/2021/G dotyczące prawidłowej realizacji i rozliczenia zadania grantowego realizowanego w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata...

Czytaj więcej

05 kw. INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA RADY

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” informuje, że posiedzenie Rady dotyczące oceny projektów złożonych w ramach naboru nr 2/2022/PROW na operacje z zakresu Podejmowania działalności gospodarczej w ramach PROW na lata 2014-2020 odbędzie się w dniu 14.04.2022 o godz. 12:00 w biurze Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”, ul. Parkowa 3....

Czytaj więcej

01 kw. Szkolenie z zakresu zasad realizacji i rozliczania grantów

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” organizuje szkolenie z zakresu zasad realizacji i rozliczania grantów w ramach projektów grantowych „Wsparcie inicjatyw służących zachowaniu dziedzictwa lokalnego LGD Puszcza Białowieska” oraz „Wsparcie inicjatyw służących promocji obszaru LGD Puszcza Białowieska”. Szkolenie odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2022 roku w...

Czytaj więcej

01 kw. Umowy na realizację projektów grantowych podpisane

W dniu 29 marca 2022r. przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia podpisali z Zarządem Województwa Podlaskiego pierwszą umowę na realizację projektu grantowego pt. „Wsparcie inicjatyw służących promocji obszaru LGD Puszcza Białowieska”. Projekt ma na celu promocję obszaru LGD „PB” poprzez organizację wydarzeń promocyjnych oraz wydanie publikacji kultywujących tradycje,...

Czytaj więcej