Spotkanie informacyjne w ramach EFRR

03 kw. Spotkanie informacyjne w ramach EFRR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” złożyło do UM Woj. Podlaskiego wniosek o akceptacje naborów na działania: - typu projektu nr 7 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w dniach od 30.04.2018 do 14.05.2018, - typu projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej w dniach od 30.04.2018 do...

Czytaj więcej

28 mar Wesołych Świąt Wielkanocnych

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,  przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.  Radosnego, wiosennego nastroju,  serdecznych spotkań w gronie rodziny  i wśród przyjaciół oraz wesołego "Alleluja" !

noup3

Czytaj więcej

09 mar Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach EFRR

W dniu 8 marca 2018 r. w sali nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska" zorganizowało spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania środków unijnych w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (Typ projektu 9 Rewitalizacja małej skali, Typ projektu 7 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego...

Czytaj więcej

07 mar Kolejna umowa z RPO podpisana

W ubiegłym tygodniu  zostały podpisane umowy na realizację projektów w ramach konkursów organizowanych przez lokalne grupy działania. W związku z tym fundusze z programu regionalnego powędrowały m.in do regionu objętego naszym działaniem. W ramach konkursu zorganizowanego przez LGD "Puszcza Białowieska" Lokalna Organizacja Turystyczna "Region Puszczy Białowieskiej"  otrzymała wsparcie...

Czytaj więcej

05 mar Przypomnienie o konsultacjach

Przypominamy o konsultacjach społecznych, które odbędą się 8 marca 2018 roku o godzinie 9.30 w sali nr 12 Urzędu Miejskiego w Hajnówce. Konsultacje będą dotyczyć aktualizacji  Lokalnej Strategi Rozwoju, Lokalnych Kryteriów Wyboru i Regulaminu Rady (link: http://rlks.lgd-puszcza-bialowieska.pl/index.php/2018/02/16/aktualizacja-lokalnej-strategii-rozwoju-lokalnych-kryterow-wyboru-i-regulaminu-rady/ ).  ...

Czytaj więcej

02 mar zaproszenie na SPOTKANIe INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE W RAMACH EFRR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”  zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe z zakresu: - typu projektu nr 7 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego, - typu projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej, - typu projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.6...

Czytaj więcej

27 lut Zakończenie naboru NR 13/2018/EFRR

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 lutego 2018 r. zakończyła się procedura naboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 13/2018/EFRR z zakresu: typ projektu nr 7:  Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.   Do...

Czytaj więcej