INFORMACJA O PLANOWANYM NABORZE WNIOSKÓW Z ZAKRESU PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

25 sty INFORMACJA O PLANOWANYM NABORZE WNIOSKÓW Z ZAKRESU PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Informujemy, iż Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” planuje ogłosić nabór z zakresu Podejmowania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   planowany termin naboru wniosków: 01.03.2022 r. – 15.03.2022 r.   Ogłoszenie o naborze wniosków wraz z dokumentacją konkursową zostanie umieszczone na stronie internetowej najpóźniej...

Czytaj więcej

13 sty NABÓR NR 1/2022/EFRR NA OPERACJE Z ZAKRESU TYPU PROJEKTU 9: Rewitalizacja małej skali

Informujemy, iż w dniu 13.01.2022 r. Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” ogłosiła nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR na operacje z zakresu: typu projektu nr 9:  Rewitalizacja małej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – nabór nr...

Czytaj więcej

03 sty INFORMACJA – DZIEŃ WOLNY OD PRACY

Informujemy, że zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy dotyczącym ustalenia dni wolnych od pracy przysługujących w zamian za święta przypadające w innym dniu niż niedziela, za dzień 1 stycznia 2022 r. ustala się dzień 7 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy. W związku z...

Czytaj więcej

23 gru INFORMACJA – Dzień wolny od pracy

Informujemy, że zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy dotyczącym ustalenia dni wolnych od pracy przysługujących w zamian za święta przypadające w innym dniu niż niedziela, za dzień 25 grudnia 2021 r. ustala się dzień 27 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy. W związku...

Czytaj więcej

09 gru KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „PUSZCZA BIAŁOWIESKA”/ KOORDYNATORA EFRR

Wyniki naboru na stanowisko Dyrektora Biura/ Koordynatora EFRR Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na stanowisko Dyrektora Biura LGD „Puszcza Białowieska”/ Koordynatora EFRR został wybrany: Pan Eugeniusz Kowalski Uzasadnienie dokonanego wyboru: W terminie określonym w ogłoszeniu o naborze dokumenty aplikacyjne złożyła...

Czytaj więcej

29 lis INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORÓW NR 1/2021/G I 2/2021/G ORAZ INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA RADY

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29  października 2021 r. zakończyła się procedura naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach naborów nr: 1/2021/G z zakresu: Zachowanie dziedzictwa lokalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W przedmiotowym naborze do biura LGD „PB” wpłynęło 11 wniosków. 2/2021/G z zakresu: Promowanie obszaru objętego LSR, w...

Czytaj więcej

08 paź Warsztat ewaluacyjny/ Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju

W dniu 06 październik 2021 w Restauracji Leśny Dworek w Hajnówce odbył się warsztat ewaluacyjny w ramach przeprowadzanej ewaluacji on- going  Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska". W warsztacie wzięło udział 24 osoby. Celem spotkania było przedyskutowanie wniosków z badania. Warsztat...

Czytaj więcej

05 paź Szkolenie dotyczące projektów grantowych

W dniu 5 października 2021 roku w sali nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce odbyło się spotkanie informacyjno – konsultacyjne dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych na realizację projektów grantowych z zakresu Zachowania dziedzictwa lokalnego oraz Promowania obszaru LGD. Materiały ze szkolenia do pobrania Prezentacja Wniosek o powierzenie grantu...

Czytaj więcej