Unieważnienie konkursu na stanowisko Specjalisty ds. realizacji zadań z zakresu funkcjonowania LGD

08 sie SPOTKANIE INFORMACYJNO – SZKOLENIOWE

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjno szkoleniowe

Czytaj więcej

08 sie Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju W związku z otrzymanymi uwagami z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (znak sprawy UM10-6933-UM1040012/15, ROW-IX.432.1.12.2016, pismo z dnia 09.05.2017) Zarząd LGD „PB” dokonał zmianę w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” na lata 2014-2020. Rozdział I pkt. 5 "Poziom decyzyjny”...

Czytaj więcej

08 sie Zaproszenie do konsultacji społecznych

W związku koniecznością wykonania zaleceń pokontrolnych wniesionych przez UM WP dotyczących Regulaminu Rady LGD „PB” oraz dostosowania Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR do wytycznych nr 3/1/2017 MRIRW, a także dostosowania LSR LGD „PB” do zmian wprowadzonych w SZOOP RPOWP na lata 2014-2020 Zarząd LGD „PB” zaprasza członków LGD,...

Czytaj więcej