Warsztat ewaluacyjny

01 paź Warsztat ewaluacyjny

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” jest w trakcie przeprowadzania ewaluacji on- going  Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska". Końcowym elementem badania jest warsztat ewaluacyjny, który ma na celu przedyskutowanie wniosków z badania. W związku z tym informujemy, iż Warsztat ewaluacyjny...

Czytaj więcej

13 wrz Informacja o planowanym naborze – granty

Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska" informuje, iż niebawem będzie ogłaszać nabory na Wnioski o powierzenie grantu. Będą one dotyczyć dwóch projektów grantowych tj: - zachowanie dziedzictwa lokalnego - promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, Co to są projekty grantowe ? Możliwość realizacji projektów grantowych jest nową formą wsparcia, dotąd nie stosowaną w LGD w ramach programu LEADER. Realizację...

Czytaj więcej

10 sie Zaproszenie na walne zebranie członków LGD

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w sali nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce, przy ul. A. Zina 1, w dniu 24 sierpnia 2021 r. o godzinie 9:00 (w przypadku braku quorum drugi termin 9:30). Porządek...

Czytaj więcej

19 lip INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORów NR 3/2021/EFRR i 4/2021/PROW ORAZ INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA RADY

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 lipca 2021 r. zakończyła się procedura naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naborów nr: 3/2021/EFRR w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” Cel główny I. Poprawa jakości życia mieszkańców LGD, Cel szczegółowy I. 2: Zachowanie i rozwój infrastruktury społecznej,...

Czytaj więcej

16 cze NABÓR NR 4/2021/PROW – TWORZENIE LUB ROZWÓJ INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO PRODUKTÓW ROLNYCH

Informujemy, iż w dniu 16.06.2021 r. Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”ogłosiła nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR na operacje z zakresu: – tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych w ramach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich...

Czytaj więcej

07 cze Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo, w związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska" na lata 2014-2020 związaną z ubieganiem się o dodatkowe środki w ramach działania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW Zarząd Stowarzyszenia zwraca się...

Czytaj więcej

17 maj ZAPYTANIE OFERTOWE- PRZEPROWADZENIE ZEWNĘTRZNEJ EWALUACJI LSR

  ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZAMAWIAJĄCY Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”, A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, NIP: 6030028845, REGON: 200080369 tel./fax 85 6825026, e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie ewaluacji on- going  Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska" zgodnie z Rozdziałem XI Monitoring i ewaluacja i Załącznikiem...

Czytaj więcej