ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

11 kw. Zaproszenie mieszkańców obszaru LGD, seniorów oraz przedsiębiorców na konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027

Zaproszenie przedsiębiorców na konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 grupa tematyczna: mieszkańcy obszaru LGD, seniorzy Termin i miejsce spotkania: 19.04.2023r. godz. 13:00  Sali Kolumnowej w Hajnowskim Domu Kultury w Hajnówce. 17-200 Hajnówka ul. Tamary Sołoniewicz 4   grupa tematyczna: przedsiębiorcy i organizacje zrzeszające przedsiębiorców Termin i miejsce spotkania: 24.04.2023r. godz. 15:00  Sala konferencyjna Cechu...

Czytaj więcej

23 mar INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU NR 2/2023/PROW

Informujemy, że w dniu 21 marca 2023 r. zakończyła się procedura naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 2/2023/PROW z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: podejmowanie działalności gospodarczej  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata...

Czytaj więcej

15 mar Zaproszenie do udziału w warsztacie kreatywnym

Szanowni Państwo, Pomagamy Regionowi Puszczy Białowieskiej wykreować nowe produkty turystyczne, które wzbudzą zainteresowanie turystów z Polski i zagranicznych. W ramach działania LGD „Puszcza Białowieska“ i LGD  „Stowarzyszenie Rozwoju Halkidiki SA - LGA” realizuje projekt współpracy pt.: „CULT IN TUR” mający na celu wzmocnienie kapitału społecznego poprzez...

Czytaj więcej

14 mar KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” na lata 2014-2020 (LSR) Zarząd Stowarzyszenia LGD „Puszcza Białowieska” zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do proponowanych zmian. Dokument wraz z proponowanymi zmianami dostępny jest poniżej – proponowane zmiany w tekście zaznaczono kolorem czerwonym, a tekst proponowany...

Czytaj więcej

21 lut NABÓR NR 2/2023/PROW – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Informujemy, iż w dniu 21.02.2023 r. Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” ogłosiła nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR na operacje z zakresu: Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: podejmowanie...

Czytaj więcej

01 lut INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU NR 1/2023/EFRR ORAZ INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA RADY

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 stycznia 2023 r. zakończyła się procedura naboru wniosków w ramach naboru nr: 1/2023/EFRR z zakresu typu projektu nr 7:  Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W przedmiotowym naborze do biura LGD „PB” wpłynął 1...

Czytaj więcej