INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU NR 2/2022/PROW

22 mar INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU NR 2/2022/PROW

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 marca 2022 r. zakończyła się procedura naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 2/2022/PROW z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: podejmowanie działalności gospodarczej  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na...

Czytaj więcej

22 mar ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w sali nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce, przy ul. A. Zina 1, w dniu 28 marca 2022r. o godzinie 10:00 (w przypadku braku quorum drugi termin 10:30). Porządek Walnego...

Czytaj więcej

21 lut INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU NR 1/2022/EFRR ORAZ INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA RADY

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 lutego 2022 r. zakończyła się procedura naboru wniosków w ramach naboru nr: 1/2022/EFRR z zakresu typu projektu nr 9:  Rewitalizacja małej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W przedmiotowym naborze do biura LGD „PB” wpłynął 1 wniosek.   Ponadto informujemy, iż posiedzenie Rady dotyczące oceny projektów...

Czytaj więcej

14 lut NABÓR NR 2/2022/PROW – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Informujemy, iż w dniu 14.02.2022 r. Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” ogłosiła nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR na operacje z zakresu: Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: podejmowanie działalności gospodarczej w ramach Programu...

Czytaj więcej

25 sty INFORMACJA O PLANOWANYM NABORZE WNIOSKÓW Z ZAKRESU PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Informujemy, iż Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” planuje ogłosić nabór z zakresu Podejmowania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   planowany termin naboru wniosków: 01.03.2022 r. – 15.03.2022 r.   Ogłoszenie o naborze wniosków wraz z dokumentacją konkursową zostanie umieszczone na stronie internetowej najpóźniej...

Czytaj więcej

13 sty NABÓR NR 1/2022/EFRR NA OPERACJE Z ZAKRESU TYPU PROJEKTU 9: Rewitalizacja małej skali

Informujemy, iż w dniu 13.01.2022 r. Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” ogłosiła nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR na operacje z zakresu: typu projektu nr 9:  Rewitalizacja małej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – nabór nr...

Czytaj więcej

03 sty INFORMACJA – DZIEŃ WOLNY OD PRACY

Informujemy, że zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy dotyczącym ustalenia dni wolnych od pracy przysługujących w zamian za święta przypadające w innym dniu niż niedziela, za dzień 1 stycznia 2022 r. ustala się dzień 7 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy. W związku z...

Czytaj więcej

23 gru INFORMACJA – Dzień wolny od pracy

Informujemy, że zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy dotyczącym ustalenia dni wolnych od pracy przysługujących w zamian za święta przypadające w innym dniu niż niedziela, za dzień 25 grudnia 2021 r. ustala się dzień 27 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy. W związku...

Czytaj więcej